SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂY NAM
T1-6 Tây Nguyên Plaza, Đường Võ Nguyên Giáp P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ

 

     Văn phòng công chứng Tây Nam bắt đầu hoạt động vào ngày 08/02/2014 theo quyết định thành lập số 4410/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ ngày 19/12/2013, giấy phép hoạt động số 22/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp TP Cần Thơ cấp ngày 03/01/2014. Danh sách các công chứng viên gồm có:

 

1. Trần Mộng Hùng, sinh năm 1956, quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 1572/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp. Chức vụ Trưởng Văn phòng.

 

2. Lê Việt Hùng, sinh năm 1952, quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 2283/QĐ-BTP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tư pháp.

 

Công chứng các loại văn bản, các loại hợp đồng thuộc mọi lĩnh vực: dân sự, thương mại, kinh doanh, sở hữu trí tuệ... theo thẩm quyền.

 

Thực hiện công chứng ngoài giờ, ngoài trụ sở theo quy định của pháp luật.

 

Địa chỉ: T1-6, Tây Nguyên Plaza, khu dân cư Long Thịnh, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ.

 

Điện thoại: 0710 6258908.              Di động: 0913 783908 (Trưởng VP).

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.