SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂY NAM
T1-6 Tây Nguyên Plaza, Đường Võ Nguyên Giáp P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ

1. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về động sản (cầm cố, thế chấp, mua bán, trao đổi, tặng cho, ... ôtô, xe máy, tàu thuyền, ...);

2. Công chứng di chúc và nhận lưu giữ di chúc;

3. Công chứng văn bản khai nhận di sản; Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;

4. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản;

5. Công chứng giấy ủy quyền; Hợp đồng ủy quyền;

6. Công chứng các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc tổ chức, cá nhân tự nguyện yêu cầu công chứng.

7. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản (thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, ... quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, ...) trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

8. Cấp bản sao văn bản công chứng.